Generalforsamling - Firehøje badminton

Dato: onsdag d. 19. februar 2020 kl. 20.30
Mødested: Vandel Idrætshal
 
Dagsorden iflg. vedtægter:
  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Valg til bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
  1. Per Tranekær, kasser
  2. Gitte Balle, sekretær
  3. Rikke Nielsen
 
  1. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
  1. Eventuelt

Vi vil gennemgå sæsonen, der er gået. Har vi holdt budgettet? Hvad er gået godt? Og hvad er gået mindre godt? Hvad har vi af udfordringer og opgaver?

Vi hører meget gerne DIN mening og håber at rigtig mange vil møde op denne aften.

 
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642