Velkommen til Firehøje Badminton

Med baggrund i de fortsat gældende restriktioner og tilhørende forsamlingsforbud i forbindelse med Covid-19, ser bestyrelsen sig nødsaget til at udsætte den ordinære generalforsamling i Badmintonafdelingen, som senest var fastsat til den 28. april, endnu engang.

Den nye dato for generalforsamlingen er den 26. maj 2021 til afholdelse i Vandel Idrætshal kl. 1900.

Dagsorden for generalforsamlingen vil tilgå på samme måde som denne meddelelse senest 14 dage før.

Hvis vore medlemmer har forslag til generalforsamlingen jf. gældende vedtægter, opfordres man til at sende dem til bestyrelsen inden da.

Evt. spørgsmål til LAU tlf. 2370 1551 eller mail dam-gaard@mail.tele.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642