Formand:  Frank Laursen
                23 70 15 51
                dam-gaard@mail.tele.dk
 
Kasserer:   Per Tranekær Nielsen
                29 47 20 86
                pt@martinsen.dk
 
Sekretær:  Gitte Balle
                20 83 84 75
                gitte.balle@hotmail.dk
  
Udvalgsmedlemmer:
 
                Thomas Christensen
                26 29 83 01
                tc@mb-solutions.dk
               
                Rikke Nielsen
                rikkepeter@gmail.com
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642