Vandel Idrætshal - bestyrelsen

I dagligdagen bestyres Vandel Idrætshal af Jytte, som man møder i cafeteriet.

Der er også en bestyrelse, som varetager hallens økonomi og udvikling.

Du kan kontakte bestyrelsen om alle forhold vedr. Vandel Idrætshal.

Er du interesseret i at købe reklameplads i hallen, skal du kontakte Karsten Holm Jensen.


 
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642