Men hvad koster det ???            Indmeld her!             Manual til indmeddelse             Kontakt os            Rediger din firehøje profil her.
Genåbning af Firehøje klatreklub


Hej Klatrer
 
Så er vi endelig klar med en fantastisk og glædelig melding; vi kan nu åbne for seniorklatring tirsdag og torsdag kl. 20-22. Det kræver dog noget af både dig og mig for at vi kan følge de nuværende retningslinjer og regler. Derfor tager vi lige den første og vigtigste ændring: Coronapasset samt tjek af Coronapasset.
 
For at sikre både dig som klatrer og som kontrollør har vi valgt følgende fremgangsmåde:
  • Den første der møder op til træning, skal skrive sig på som kontrollør på det laminerede ark der vil ligge til højre for indgangen.
  • Opgaven for den, der har skrevet sig på listen, er at kontrollere at alle der møder ind til træning, har et gyldigt Coronapas.
  • Hvis du bliver nødt til at gå før træningen slutter, skal du alliere dig med en anden klatrer fra klubben, der kan varetage rollen den resterende tid. Dette skiftes så på det laminerede ark.
  • Til alle der kan nyde godt af at klatretræning igen er mulig, fordi din klubkammerat der kom først, har skrevet sig på listen som kontrollør, vil vi gerne opfordre til at du med et smil og glæde fremviser dit Coronapas.
  • Hvis du ikke bliver mødt med et spørgsmål om at fremvise dit Coronapas, skal du inden du starter træning, opsøge personen der har skrevet sig på listen som kontrollør og fremvise dit Coronapas.
  • Skulle du mod forventning være i den uheldige situation at du ikke kan fremvise et gyldigt Coronapas beder vi dig venligst men bestemt om at forlade hallen igen, gerne med et smil og et ”på gensyn”, da det jo gerne skal være en fed tjans at være kontrollør 😊og ikke en sur pligt.
  • HUSK, Kontrolløren er årsagen til at klatring er mulig, og kontrolløren kan blive både dig og mig så vi må gøre hvad vi kan for at det føles som en rar og en god opgave at tage for klubben og for dig selv.
 
En lille bemærkning til vores kontrollørsystem: Vi har valgt denne fremgangsmåde for at gøre det så let for alle at håndtere og for at sikre det klubmedlem der påtager sig ansvaret for kontrol bedst muligt. Vi mener vi med denne fremgangsmåde kan undgå de fleste former for tvivlsspørgsmål, der kan opstå i forbindelse med stikprøvekontrol eller andre former for sporadisk kontrol af Coronapasset, og hvor både klubben og den der har ansvaret for kontrol kan/vil blive draget til ansvar, hvis der trænes uden gyldig Coronapas.
 
Øvrige retningslinjer til træning:
  • Klubben er pt. kun åben for medlemmer.
  • Alle de øvrige retningslinjer fra sidst vi kunne klatre, er fortsat gældende, mht. afstand, pauseområde, ind og udgang etc.
  • Husk: Maske ved færdsel ind og ud af hallen.
 
Tirsdag 20.00-22.00. Coronapas er påkrævet alle 18+.
 
Torsdag 16.30-17.25 Børnehold 1: Coronapas er ikke et krav for 18+; men ses gerne, eller hyppige test.
 
Torsdag 17.30-18.25 Børnehold 2: Coronapas er ikke et krav for 18+; men ses gerne, eller hyppige test.
 
Torsdag 18.30-20.30 Juniorhold: Ingen forælder der ikke har en
trænerfunktion. Coronapas er ikke et krav; men ses gerne, eller hyppige test.
 
Torsdag 20.00-22.00 Coronapas er påkrævet alle 18+

Til slut er det vel bare at sige FEEEDT nu kan vi klatre igen!
Pas på dig selv og hinanden.
 
 
Vi ses på væggen 😊
 
Med venlig hilsen
4hkk Bestyrelse
 
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642