FODBOLDUDVALGET

Til  Fodbolds hjemmeside
Formand:
Ole Villefrance
Mobil:   2639 3861                
Mail:     ville@bbsyd.dk 


Kasserer:
Jens Skov Jørgensen
Mobil:   2175 3668
Mail:     fodbold@firehoeje-if.dk
Bane- og rekvisitansvarlig:
Finn Commerou.
Mobil:   2513 4312
Mail:     finncom@norup-net.dk 


Sekretær:
Marianne Møller
Mobil:    2162 0382
Mail:      marmo@vejle.dk
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642