Til Fodbolds hjemmeside
Indmeldelse og betaling af kontingent i FB Fodbold foretages nu via fb-fodbold.dk/ via menuen Indmeldelse-kontingent.
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642