Foreningsudvalg og hovedbestyrelse

På generalforsamling den 15. marts 2016 blev det besluttet at Firehøje IF fremadrettet ledes af et udvalg, kaldet Foreningsudvalget, som varetager de koordinerende opgaver og sætter gang i foreningsudvikling.

De vigtigste beslutninger træffes stadig af Hovedbestyrelsen, som er Foreningsudvalget + alle afdelingsformænd.

 
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642