Du skal benytte dette link, hvis du vil deltage i generalforsamlingen på Teams :-)Generalforsamling den 23. marts 2021 klokken 19.30

Pga. coronarestriktionerne afholdes generalforsamlingen via Teams. Oplysninger om deltagelse vil kunne ses fra den 21. marts 2021 på vores hjemmeside og på vores Facebookgruppe: ”Firehøje Håndbold”. Medlemmer, som er tilmeldt Firehøje Håndbold i Conventus i denne sæson, modtager et link til generalforsamlingen pr. mail.


DAGSORDEN

 1. Velkomst

 2. Valg af ordstyrer

 3. Aflæggelse af årsberetning

 4. Forelæggelse af årsregnskab

 5. Behandling af indkomne forslag - forslag, der ønskes behandlet på

  generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før

  generalforsamlingens afholdelse

 6. Valg af fem udvalgsmedlemmer og valg af en suppleant

  På valg er:
  Martin Iversen (modtager genvalg)
  Katrine Schmidt Jørgensen (modtager genvalg)
  Julie Andkjær Brandt Pedersen (modtager ikke genvalg)
  Anne Fuglede Hansen (modtager ikke genvalg)
  Bente Skovgaard (modtager genvalg)

 7. Evt.


  Formand for Firehøje Håndbold Stine Juul Hansen: stinejg@gmail.com

Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642