Book 1:1 samtale
Se adresse

Generalforsamling 2021

Formandens beretning Generalforsamlingen d. 2. marts 2021
Klik på billedet.Referat af Generalforsamling Firehøje Klatreklub

Tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 19 på Teams

Til stede (ved mødestart): 
Steen, Simone, Tonja, Lars, Mette, Przemyslaw, Bobbi, Lars Houbak, Kathrine, Kenneth, Jeannette, Liberty

Velkomst

Steen siger velkommen og sikrer at alle kan række hånden op.
Lars GJ. har tilbudt sig som referent. Ingen modstand så han er valgt.
 

1. Valg af dirigent

Lars Houbak er indstillet. Ingen modstand så han er valgt.

Lars Houbak siger velkommen og bekræfter at indkaldelse og dagsorden er udsent i tide og i korrekt stand.

Der er ikke indkommet nogen forslag der skal behandles.
Under eventuelt kan alt drøftes, men intet besluttes.

2. Aflæggelse af beretning og orientering om udviklingsplaner

Steen aflægger beretning.
 • Opdrag til bygning.
 • Udbud fra to firmaer.
 • Søgning af penge fra kommune og fonde.
 • Bygning af væg.
 • Åbning.
 • Opstart af børne, junior- og voksenhold.
 • Ca. 55 medlemmer.
 • Corona.
 • Til jul måtte der afsluttes meget hurtigt.
 • Stor opbakning fra medlemmer i nedlukning (37 har betalt kontingent).
 • Beretning lavet som video bliver lagt op på nettet.

Spørgsmål/kommentarer:
 • Lars Houbak: Stor ros både for projektet og den gode opstart. Dejligt! Stort tillykke.
 • Steen: Tak for det. Vi har også fået ros fra DKLAF (Dansk Klatreforbund) både fordi det gik størkt og fordi vi lavede højvæg.
 • Steen: Vi har hurtigt behov for at få uddannet trænere og instruktører. 
 • Steen: Efter sommerferien kommer der to trænere til børnehold.
 • Steen: Samarbejde med Brandbjerg boulderklub, weekendture etc.Sommertræf på Bornholm.
 • Efter generalforsamling er der kort møde hvor bestyrelsen drøfter udendørs muligheder lige nu.
 • Positive kommentarer fra medlemmer (Jeannette, Kenneth, Liberty, Kathrine, Tonja, Bolek, )
  • Godt med planerne
  • Få lavet reklame er vigtigt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Simone præsenterer regnskab. Der er et lille overskud.
Bilaget er kontrolleret og gennemgået.
Godkendt af Ulla.

Spørgsmål fra Lars Houbak: Er klatrevæggen ikke et aktiv? 
Simone fremlægger at revisor anbefalede at den ikke skulle være det.
Lars Houbak: Det er vigtigt at det fremgår at vi ejer den. Det skal også rent forsikringsmæssigt stå der. Det skal vi lige rådføre hos Vejle Kommune.

Referatet godkendt.

4. Fremlæggelse af nyt buget

Steen fremlægger. Der forventes et overskud på ca. 38.000 i 2021. 

Lars Houbak: Positivt at budgettet understøtter de præsenterede udviklingsplaner.

Budgettet er godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 5

På valg er Lars, Simone og Katrine. De modtager alle genvalg.
Præsentation af bestyrelsen.

Lars Houbak: Det blev understreget fra starten at det var vigtigt med en god bestyrelse. Flot at der er samlet en kompetent bestyrelse. Man må gerne stille op - men det er også fint at de får lov at arbejde et års tid i mere normale vilkår.

Der er ikke andre der ønsker at stille op.

Alle modtager genvalg.

7. Valg af 1 suppleant.

Kenneth modtager genvalg.
Der er ikke andre der ønsker at stille op.
Kenneth er genvalgt.

8. Evt. valg af bilagskontrollant

Ulla Modtager genvalg.
Der er ikke andre der ønsker at stille op.
Kenneth er genvalgt.

9. Eventuelt

Bobbi: 
Hans forældre har en skov i Randbøldal hvor vi gerne må klatre i træer.

Steen: 
Vi holder lille møde her bagefter for at afsøge muligheder. Så der kommer noget - også på mail til alle medlemmer.

 
4HKK - underskrevet Regnskab 2020.pdf (3.8 Mb)
vedtægter for Firehøje klatreklub 180220.pdf (0.1 Mb)

Firehøje IF


Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten.

Telefon: 23245512
E-mail: formand.fu@firehoejeif.dk
CVR: 29403619
Log ind
Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten