Book 1:1 samtale
Se adresse

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen for Firehøje Klatreklub
tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19 Vandel hallen, skolevej 8, 7184 Vandel
 
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning og orientering om udviklingsplaner
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af nyt buget
5. Godkendelse af samværspolitik (Samværspolitik Firehøje If)
6. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal sendes til info@4hkk.dk senest d. 22. februar.
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingen accept på at optage et n. (bestyrelsen informer)
7. Valg af bestyrelse henhold til § 5
          På valg er Steen og Liberty. Steen modtager genvalg.
          Liberty ønsker ikke genvalg. Kenneth stiller op.
8. Valg af suppleant.

          Kenneth ikke genvalg.
9. Evt. valg af bilagskontrollant
          Ulla Modtager genvalg
10. Eventuelt

Referat
Generalforsamlingen for Firehøje Klatreklub
Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19 i Vandelhallen, skolevej 8, 7184 Vandel

Referent: Lars Gjerløw Jørgensen
Til stede:
Simone, Bobbi, Anna, Przemek, Salli, Tonja, Lars, Kenneth, Katrine, Henning, Steen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
 • Henning Nørbygaard er valgt
 • Generalforsamlingen er lovligt indkaldt (13. feb) og beslutningsdygtig.
2. Aflæggelse af beretning og orientering om udviklingsplaner
 • Video med beretning om det forløbne år vises på projektor.
 • Det er nødvendigt for os at få uddannet flere instruktører – både 1 & 2.
 • Det vil være fordelagtigt at få uddannet en rutebygger.
  • Dette skulle gerne passe sammen med at få flere ruter på væggen.
  • Der arbejdes på at få Steffen fra Gubbies ud at arbejde med rutebygning.
 • Der arbejdes på at samarbejde med Brandbjerg Klatreklub som har boulders.
 • Klubture vil vi gerne kunne gøre mere ved i det kommende år.
 • Der er idé om at lave en lille bouldervæg (4*8m)
  • Fordele ved både forældre/barn, teknikker, gæster (behøver ikke sikringskursus)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 • Simone gennemgår regnskab.
 • Kort: Sund økonomi, vi ender året med et overskud på knap 10.000.
 • Godkendt af revisor uden bemærkninger.
4. Fremlæggelse af nyt budget
 • Simone gennemgår budgettet
 • Ingen spørgsmål eller kommentarer.
5. Godkendelse af samværspolitik (Samværspolitik Firehøje If)
 • Der nikkes og den er godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal sendes til info@4hkk.dk senest d. 22. februar.
 • Bestyrelsen ønsker generalforsamlingen accept på at optage et lån. (bestyrelsen informerer). Der kan lånes rentefrit i DGI. Ved et boulderprojekt kan vi have brug for at handle hurtigt og sikre finansiering.
 • Vigtigt at vi søger det beløb der er brug for. Mange fonde stiller selv betingelser.
 • Generalforsamlingen bevilger bestyrelsen fuldmagt til at søge 125.000 hos Dansk Klatreforbund.
 • Klausul at der skal tages stilling igen til næste generalforsamling så det ikke er ubegrænset tid. Er det ikke gennemført er det næste gang.
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 5
 • Bestyrelsen præsenteres.
 • På valg er Steen og Liberty. Steen modtager genvalg.
 • Steen er valgt!
 • Liberty ønsker ikke genvalg. Kenneth stiller op.
 • Kenneth er valgt!
8. Valg af 1 suppleant.
 • Kenneth ønsker ikke genvalg.
 • Bobby er valgt!
9. Evt. valg af bilagskontrollant
 • Ulla modtager genvalg
 • Ulla er valgt!
10. Eventuelt
 

Firehøje IF


Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten.

Telefon: 23245512
E-mail: formand.fu@firehoejeif.dk
CVR: 29403619
Log ind
Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten