Book 1:1 samtale
Se adresse

Generalforsamling 2023

Firehøje Håndbold


Generalforsamling den 15. marts 2023
klokken 19.30 i Vandel Idrætshal


DAGSORDEN

 1. Velkomst

 2. Valg af dirigent og referent

 3. Aflæggelse af beretning og orientering om udviklingsplaner 

 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Behandling af indkomne forslag - forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

 6. Valg til bestyrelsen af to udvalgsmedlemmer og to suppleanter

  På valg som udvalgsmedlemmer er:
  Katrine Schmidt Jørgensen (modtager ikke genvalg)
  Martin Iversen (modtager ikke genvalg)
  Stine Nejrup Jepsen (modtager genvalg)

  På valg som suppleanter er:
  Anne Fuglede-Hansen (modtager genvalg)
  Tine Tranholm Nielsen (modtager genvalg)

   

 7. Evt. 


  Formand for Firehøje Håndbold Stine Juul Hansen: stinejg@gmail.com

Firehøje IF


Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten.

Telefon: 23245512
E-mail: formand.fu@firehoejeif.dk
CVR: 29403619
Log ind
Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten