Firehøje IF's hjemmeside
Denne hjemmeside er den fælles web-indgang til informationer om Firehøje IF med tilknyttede, selvstændige afdelinger.
Siden vedligeholdes af 1 - 2 frivillige i hver afdeling. Du kan se listen med webskribenter / webmastere nedenfor og læse en artikel fra DGI om hvordan hjemmeside arbejdet foregår.
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642