Velkommen til Indoor Cycling i  Firehøje!

Til alle brugere af Firehøje Indoor Cycling

I forlængelse af Regeringens udmelding om genåbning af al indendørs idræt har bestyrelsen været samlet for at danne os et overblik over krav og retningslinjer til indendørs holdtræning fra såvel kulturministeriet som DGI.

Indoor cycling er ifølge myndighederne og DGI en aktivitet, der er særlig kritisk i forhold til eventuelt smittespredning, så der er indført ekstra skærpede krav og retningslinjer for genåbning af disse aktiviteter. DGI opfordrer foreningerne til at genåbne efter et maksimalt forsigtighedsprincip

Det er især forhold omkring rengøring, desinfektion og afstandskrav der er en udfordring. Også for Firehøje Indoor Cycling.

Bestyrelsen vurderer derfor, at det ikke pt. er muligt at leve op til kravene/retningslinjerne.

Det betyder, at vi desværre ikke kan genåbne for aktiviteter på denne side af sommerferien.

Hvornår åbner vi så?

Ingen har prøvet corona før, og vi har set hvordan udmeldinger, forbud, retningslinjer m.m. hele tiden ændrer sig, i takt med at vi får ny viden om pandemien og hvordan virus spreder sig i befolkningen.

Trods usikkerheden forventer vi dog at åbne Indoor Cycling efter sommerferien - dog på en lidt anderledes måde.

Planen er at vi åbner mandag den 17. august.

Da de gældende retningslinjer kun giver plads til at vi kan gennemføre træning med maksimalt 10-12 cykler, har vi valgt at den normale gratis træning for alle, alene bliver et gratis tilbud for medlemmer der har har haft medlemskab i perioden 1. oktober 2019 til 30. juni 2020, samt 1. januar 2020 til 30. juni 2020.

Nærmere information om genåbningen følger i starten af august - og måske er vi så heldige, at corona-situationen har ændret sig til det bedre, så vi kan åbne for yderligere cykler.


På bestyrelsens vegne

Peter Thomassen

Formand, Firehøje Indoor Cycling

 

Indoor cycling i Firehøje holder til i lokalet på den store balkon i Vandel Hallen. Indoor cycling råder over 25 Indoor cykler. 
Indoor cycling er en rigtig god træningsform, som er skånsomt for både knæ, ankler og ryg og alle kan være med. Instruktørerne på holdene er uddannet til at motivere dig gennem hele timen. Du bestemmer selv, hvor hårdt det skal være, da du selv styrer din egen belastning.

Der cykles til musik i forskellige genrer, instruktørerne vil inspirere dig, så du laver så meget som muligt. Indoor cycling er effektiv træning for konditionen og forbrændingen, men giver også mentalt velvære. Indoor cycling er kort sagt en effektiv og sjov måde at motionere på.
Timerne starter med opvarmning og afsluttes med afrunding og evt. udstrækning. Indoor cycling foregår udelukkende på hold og der er flere muligheder at vælge imellem.

 

Tilmelding, holdoversigt og booking på hjemmesiden her eller klik ind
under "tilmeld".

Du behøver ikke specielle sko, du kan sagtens bruge sportssko med hård sål.  
Husk at medbringe håndklæde og drikkedunk.
Vel mødt til Indoor cycling i Firehøje - også på Facebook

Gode historier fra det virkelige liv

En mand på egnen er ramt af den barske lungesygdom KOL, og fik for 1½ år siden målt sin lungekapacitet til kun 62% af det normale. Hans kone overtalte ham til at prøve Indoor cycling og efter en ugentlig træning det seneste 1½ år, er hans lungekapacitet nu 80%.

En anden mand på egnen elskede at stå på ski, men slidte knæ, med kunstigt korsbånd og sammensyet menisk stoppede skiløbet. Efter et års træning i Indoor cycling står han 8 dage i træk på alpin ski uden smerter.

Disse eksempler fortæller om nogle af de gavnlige sundhedseffekter der er af Indoor cycling, og der er flere.
Hvis du ønsker at blive mere fysisk aktiv, er Indoor Cycling måske noget for dig, fordi det er:
  • Fleksible træningstider – du kan vælge 6 forskellige tider på 5 forskellige ugedage
  • Fagligt højt niveau – alle instruktører har gennemført DGI’s 40 timers Indoor cyling uddannelse
  • Billigt – træn så tit du vil for mellem 100 og 150 kr. om måneden
  • Gratis at prøve – kontakt bestyrelsen og få aftalt et par prøvetimer
  • Dig der styrer belastningen – du bliver ikke presset, men motiveret af instruktørerne og musikken
På Sundhedsstyrelses hjemmeside findes faglig dokumentation for at træning har gavnlige effekter i forhold til 32 forskellige sygdomme eller risikotilstande, blandt andet angst, astma, cancer, cystisk fibrose, demens, depression, diabetes 1 og 2, hjertesygdomme, infektioner, KOL, mavetarmsygdomme, osteporose, overvægt, Parkinson, rygsmerter, skizofreni, sklerose og stress.
Men du er også velkommen til bare at træne Indoor cycling, fordi det er sjovt og man bliver glad i låget!


 
 
 
Dygtige og motiverende instruktører

I Firehøje Indoor Cycling er alle instruktører veluddannede med DGIs 40 timers Indoor Cycling grunduddannelse, desuden lægger vi vægt på, at de bliver opdateret med ny viden og inspiration til din træning. 
 
Derfor deltager instruktørerne fortløbende på kurser som her, til DGI inspiration i Herning sammen med 1.500 andre instruktører og bestyrelsesmedlemmer i Indoor cycling, gymnastik og fitness. 

Instruktørerne underviser gratis og frivilligt.

Som deltager vil du opleve at undervisningsform, timeopbygning, musikstil m.v. er forskellige alt efter instruktør, men alle har en solid faglig basisviden om træning i Indoor Cycling.
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642