For ungdommen afholdes et fælles arrangement for alle årgange, 17. december 2019 - her er alle forældre meget velkommne til at deltage.

For motionister afholdes det traditionelle julespil med efterfølgende spisning i cafeteriet - onsdag d. 18/12 - nærmere følger. Nærmere information til arrangementerne herunder tilmelding vil blive sendt rundt via mail til alle medlemmer af FIrehøje iF, badminton ca. 14 dage før afholdelse.
 
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642