Corona        Men hvad koster det ???            Indmeld her!             Manual til indmeddelse             Kontakt os            Rediger din firehøje profil her.


• Indmeldelse Nye medlemmer Administrationsgebyr (engangsbeløb):  100 kr.

Kontingent 2021 pr. halvår: (1/8- 31/12-2021)
• medlemmer under 15 år: 400 kr.
• medlemmer over 15 år: 500 kr. 

Kontingent 2021 pr. år: (1/1- 31/12-2021)
• medlemmer under 15 år: 700 kr.
• medlemmer over 15 år: 850 kr.

Børne og junior træning Gratis for medlemmer. se mere her.

Indmeld klik her         Manual til indmeddelse
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642