Firehøje IF søgere nye mellemledere på Jelling Musikfestival Camp.

Kære bestyrelsesmedlemmer i Firehøje If.

 

Firehøje IF søgere nye mellemledere på Jelling Musikfestival Camp.

 

Da vi i 2019 skal bruge flere mellemledere på campen ved Jelling Musikfestival, vil jeg høre jer om i måske har nogen i jeres afdelinger, som måske kunne være interesseret i dette.

 

Vi søger kompetente personer fra 25-30 års alderen og ældre. Nogen som har lyst til at være med til at sikre gæsternes ophold på campen foregår i et sikkert miljø. Arbejdet består af ansvar for brandvagt, camp overvågning (fra tårne), oprydning, portvagter og hegnet omkring camppladsen. Herudover er der under vagten samarbejde med andre Firehøje mellemledere i Campledelsen, Campinfoen og vores madbod i Prebens Grill.

Ligeledes kan der under vagterne være kontakt med security og lageret på Jelling Musikfestival.

På alle vagter vil der være 2 mellemledere samt 15-22 hjælpere. Vagten består af 1 ca. 15 timers vagt samt nogle møder før og efter festivalen – herunder opsætning dagen før opstarten på festivalen.

 

Arbejdet består i at instruere de nye hold af hjælpere der møder ind på vagt. Herunder fordele hjælperne til oprydningshold, tårn- og portvagter. I løbet af vagten skal der sørges for, at hjælperne roterer. Ligeledes skal der instrueres når nye hold møder ind og det forrige hold går af fra vagt. Som mellemleder har du ansvar for at der foregår en korrekt og sikker radiokontakt. Dels mellem egne hjælpere samt øvrige funktioner på festivalen.

 

Der ydes ca. kr. 1000 til den afdeling i Firehøje If som du repræsenterer/vælger skal have dette beløb. Selv får du en partoutarmbånd til hele festivalen, spisearmbånd til 3 måltider om dagen samt mulighed for at campere på festivalen mellemledercamp. Du får også tøjpakke bestående af 2 T-shirts samt en jakke/hættetrøje. (Pakken er forskellig fra år til år – og vælges fuldt ud af Jelling Musikfestival). Vi afholder hvert år lokalt også en mellemlederkomsammen omkring 1. juli.

 

Der er selvfølgelig mange oplysninger og derfor måske også nogle spørgsmål.

 

Interesserede er meget velkomne til at henvende sig til undertegnede på mail eller mobil 21753668.

 

Med venlig hilsen

Jens Skov Jørgensen

Firehøje IF  

 

En rekordstor check fra OK

Et samarbejde vi er meget glade for, og afhængige af, er reelt med alle beboere i Firehøje.
Det går gennem vores sponsorat med OK, hvor jeres tilknytning af benzinkort, mobilaftaler mm.
gjorde, at vi modtog en rekordstor check på godt 54.000 til årets gymnastikopvisning. Det er en
fantastisk opbakning, som giver os mulighed for at holde gang i de mange forskellige aktiviteter vi
gerne vil udbyde. Husk at en del af beløbet kommer fra vores to lokale Dagli'Brugser - så husk at 
give lidt tilbage i form af at bruge dem i dagligdagen!

Mads Thomsen er Årets Leder 2017

Mads Thomsen blev kåret som Årets Leder 2017 - efter indstilling fra Firehøje Gymnastik.
I indstillingen stod der bl.a.:
Vores afdeling vil gerne indstille én af vores frivillige instruktører til årets lederpris,
da personen på flere områder gør en helt unik indsats for afdelingen
- Personen har igennem adskillige år været en særdeles kompetent og vellidt
instruktør i afdelingen
- I den kommende sæson er prismodtageren, instruktør på tre af afdelingens
hold. Personen er altid velforberedt til træningen, og formår at skabe en god
stemning både blandt aktive, instruktører og hjælpere. Det gør, at alle føler
sig velkomne på holdene.
- Årets prismodtager tager hånd om de unge hjælpere, der er på vej ind som
frivillige i afdelingen, og støtter dem i deres rolle som kommende instruktører,
så de lykkes og vokser med opgaven
- For bestyrelsen er han en uundværlig støtte og mentor. Da bestyrelsen i en
periode manglede medlemmer, tog han ekstra opgaver på sig, og hjalp
bestyrelsen videre med de opgaver, der skulle løses.
- Personen har også været med i afvikling af Frivillig fredag, hvor ca. 40 børn
nød godt af hans energi og evne til fange deres opmærksomhed
- Da afdelingen fik opgaven med udbringningen af ”den gule folder”, påtog han
sig straks opgaven med at finde udbringere til ruterne, samt koordinering og
forberedelse af omdelingen – hver gang der skal bringes ud.
Årets prismodtager er altid klar med en hjælpende hånd, et godt råd eller sparring,
når afdelingen har brug for ekspertise og viden indenfor vores idræt, frivilligt
foreningsliv og oplæring af unge nye instruktører.
Årets lederpris i Firehøje IF, går derfor til Mads Thomsen fra Gymnastikafdelingen
Kæmpe stor tillykke Mads – det er meget velfortjent.

Et "nyt" kapitel i Firehøje IFs historie her på hjemmesiden

Et "opråb" om at bygge en idrætshal i Vandel" - underskrevet af en lang række foreninger og og råd, vidner om de første kræfter der samlede foreningslivet i en stor frivillig indsats, der endte med at en idrætshal i Vandel blev bygget.

I dag er det historie - og hallen en daglig glæde for os der bor her.

Der er netop lagt endnu et historisk kapitel op - nemlig en artikel af
N.M. Schaiffel-Nielsen om idrætshistorien fra Frederikshåb.


På samme måde er der i tidens løb etableret ny idrætshal i Nørup og mange andre faciliteter, der understøtter et godt foreningsliv, sunde interesser, den personlige dygtiggørelse og et stærkt fællesskab.

Hanne Damgaard Hansen har gjort en stor indsats for at samle centrale dokumenter og sammenskrive dem i en overskuelig form.

Vi håber at mange vil finde fornøjelse i at få lidt indsigt i Firehøje Idrætsforenings historie. Hvad enten det er skolebørn der skal lave en historieopgave eller ældre, som selv har haft del i foreningens udvikling. Det giver respekt for de mange frivillige ildsjæle, som gennem tiden har gjort en uegennyttig indsats.

Ligger du inde med historisk materiale, gamle billeder og andet, kan det afleveres på det lokahistoriske arkiv i Vandel, eller du kan kontakte Hanne Damgaard
Hansen Tlf.: 75885474, Mobil: 30225474, mail hannedhansen@mail.dk

Gå til historiesiden - klik her

 

Dorthe Andersen er årets leder 2016

Dorthe Andersen blev kåret som årets leder i 2016 - efter indstilling fra Firehøje Gymnastik. Motivationen var Dorthes mangeårige indsats med dame motion i Nørup, hvor hun underviser fagligt kompetent og med et smittende humør. Hendes sociale engagement betyder at hun inviterer dameholdet hjem både til jul og sæson afslutning.

Hovedbestyrelsen bakkede op om indstillingen, ikke mindst fordi Dorthe også har ydet en meget stor indsats i Sommerfest udvalget. Det er ikke mindst Dorthes fortjeneste, og positive indstilling, der har medvirket til, at Sommerfest 2016 bliver en realitet.

Klapsalverne på generalforsamlingen vidnede om, at Dorte er en betydningsfuld rollemodel.
Tillykke til årets leder 2016.

Indvielse af "Grønningen" - Sommerfestens perfekte ramme

Efter tale af Erik Hansen og Bjarne Kyneb, var det formanden for Vejle kommunes udvalg for lokaludvikling, Niels Clemmensen, der klippede båndet til bålhytten og formelt indviede byparken, som bærer navnet "Grønningen".

Det er er imponerende resultat af en proces på 12 - 14 år, fra den første snak om hal i Nørup, til nu, hvor hallen og området er færdigt.

Bjarne Kyneb var i sin tale fuld af ros til samarbejdet mellem Firehøje IF og Firehøjeskolerne. Skolen har været meget involveret i hele sommerfesten - ikke mindst i Engelsholm slotsø løbet torsdag aften, og børnediskoteker.


 
Nye aktiviteter - 8. klasse på banen

Bumper balls hedder de - og det var sjovt.

8. klasses elever samler penge ind til klassetur, og havde arrangeret sjove aktiviteter under sommerfesten. Foruden "fodbold" med airbag havde de en 6 mete høj "dartskive" som man kunne skyde på med fodbolde der hang fast når der blev skudt hårdt nok.

Dejligt at mange unge oplever at involvere sig i den fælles sommerfest - og at de samtidig kan lave lidt penge til en god rejseoplevelse sammen med kammeraterne.

 
"Tommel op" til Firehøjes sommerfest

Der var masser af god stemning, glade smil og fællesskab ved sommerfesten.


De glade dage blev rundet af, af formanden Helge Ramsing, som blandt andet sagde:

"I idrætsforeningen forsøger vi at bidrage til fællesskabet, ved at lave et bredt udbud af aktiviteter på kryds og tværs af alder og idrætsgrene – og jeg synes egentlig vi lykkedes ret godt.

Afdelingerne har masser af spændende tilbud, og det er netop afdelingerne, der gør vi har en god og velfungerende forening.

Vi er dog meget afhængige af hjælp udefra, og her er vores sammenhold på tværs af Firehøje også meget tydelig.

Den støtte vi får fra områdets erhvervsdrivende er fantastisk, og uden jer ville vi slet ikke kunne gøre de ting vi gør i dag – tak for jeres opbakning.

På samme måde er der en stor flok frivillige, som gang på gang stiller op, og giver en hånd. Det er både i forbindelse med aktiviteter i afdelingerne, på Campen til Jelling festival og ikke mindst omkring vores Sommerfest.

Det er jeres fortjeneste vi lykkedes – tak for indsatsen".


 
Gul folder (0.5 Mb)

 

 

Et medlem anerkender Firehøje Tennis

Dette indlæg kom på tennis afdelingens generalforsamling:

 

FIREHØJE TENNIS. Her får du:

Gode baner med lys

luksus klubhus med det hele,

en bestyrelse i topklasse.

De sørger for rammerne og trænere.

De arrangerer klubturneringer og sender mails om tennis.

De laver tapas og tennis aftner

og Samspilsdage med kaffe og kage.

Der er tid til kaffe og en snak

de er alle venlige og positive,

ligesom klubbens medlemmer.

 

Der spilles god tennis

alle kan være med

både de unge, stærke og hurtige,

de rutinerede og nybegyndere,

De gamle og langsomme.

Der er også plads til børnespillere.

 

Atmosfæren er venlig og imødekommende,

der er godt humør og smil.

Ny medlemmer modtages godt,

de kan låne ketsjere, og kan prøve at spille helt gratis i en måned.

 

Firehøje Tennis, en klub hvor du får mere end tennis."

Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642