(in English after Danish )

Kære medlem!

Vi håber at alle har haft en god jul.

Nu er der åbnet for kontingentbetaling for 1. januar 2021 til 30. juni 2021.

Nyt: Man kan nu vælge medlemskab for et halv eller et helt år.

Der er betalingsfrist frem til 10. januar 2021; derefter betragtes man som nyt medlem.

 

Både børne- og juniorhold er blevet nulstillet. Derfor skal man tilmelde sig påny.

Vi fastholder to børnehold om torsdagen. Vi anbefaler de 5-7-årige på ”Børnehold 1”, de 8-9-årige på ”Børnehold 2”. Det er selvfølgelig helt ok at melde søskende på samme hold.

  • Børnehold 1: 16.30 – 17.25   (9 pladser) Husk en til at sikre på 18+.
  • Børnehold 2: 17.30 – 18.25   (9 pladser) Husk en til at sikre på 18+.
  • Junior 18.30 – 20.00  (15 pladser ).

Der er nu mulighed for at tilmelde til børne- eller juniorholdet.

Den 2. januar 2021 åbnes der for tilmeldinger, og så er det først til mølle!

Link til tilmelding   https://www.xn--firehjeif-p8a.dk/Klatreklub-427437

Skulle klatring, grundet covid-19, blive lukket ned i en længere periode, finder vi en fornuftig kompensation. Vi håber selvfølgelig på at komme i gang i januar, hvis der bliver åbnet op. Vi følger dog myndighedernes anbefalinger i forhold til Corona, så derfor kan der komme ændringer/begrænsninger på vores klatring og rutinerne i hallen.

 

Vi håber at alle får et godt nytår. - og at vi snart kan hænge ud sammen igen!

 

Med venlig hilsen

Firehøje Klatreklub.

*****************************************************************************************************************

Dear Member!

We hope everyone has had a Merry Christmas.

We have now opened for subscriptions from 1st January, 2021 to 30th June, 2021.

New: You can now choose membership for a half or a full year.

There is a deadline until the 10th of January, 2021; after this you will be considered a new member.

 

Both the kids and junior teams have been reset. Therefor you will need to sign up again.

We will continue the two kids teams on Thursdays. We recommend that 5-7 years are on “Børnehold 1” and 8-9 years on ”Børnehold 2”. It is still fine to sign siblings up for the same team.

  • Børnehold 1: 16.30 – 17.25   (9 spots) Remember you need one to safety who is 18+.
  • Børnehold 2: 17.30 – 18.25   (9 spots) Remember you need one to safety who is 18+.
  • Junior 18.30 – 20.00  (15 spots).

Sign ups for the kids/junior teams are now open.

The 2nd January, 2021 we will open for new signups and it’s on a first come basis!

Link for signs ups   https://www.xn--firehjeif-p8a.dk/Klatreklub-427437

If climbing is shut down for a longer period due to Covid-19, we will find a suitable compensation. We are very much hoping to start in January, if things begin to open up again. We are carefully following the governments recommendations related to Corona, and therefore we may experience changes/limitations to climbing and our rules while in the hall.

 

We wish everyone a Happy New Year; and hope we will get to hang out together again!

 

Best Regards,

Firehøje Klatreklub.

Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642