Book 1:1 samtale
Se adresse

Referat

Generalforsamling Idræt i Dagtimerne  02.06.2021

Dagsorden

 1. valg af dirigent

  Ingen dirigent valgt

 2. Formandens beretning

  Beretningen taget til efterretning

 3. Regnskabsaflæggelse

  Regnskabet godkendt. Kontingent for kommende sæson fastsat til det tidligere gældende 150 kr. pr. halvår og 50 kr ekstra, hvis man ønsker at bruge fitness i tiden onsdag formiddag fra 9-10.30.

 4. Indkomne forslag

  Ingen forslag. Bestyrelsen fremlagde planen for den nærmeste fremtid. Den fremgår af hjemmesiden,

 5. Valg til bestyrelsen

  På valg var Carsten Hess, Karen Hansen og Kirsten Skouenborg. De to første modtog genvalg. Kirsten Skouenborg ønskede at træde ud. I hendes sted valgtes Karen Schouenborg. Bestyrelsen takker Kirsten for en god og positiv indsats i arbejdet.

  Bestyrelsen konstitueret således: Formand Karen Bang, kasserer Carsten Hess, øvrige bestyrelsesmedlemmer: Karen Hansen, Karen Schouenborg, Peter Bang

 6. Valg af revisor

  Ingen revisor valgt. Regnskab revideres i hovedforeningen.

 7. Eventuelt

  Kort drøftelse af forslag til nye traveture.

Formandens beretning 2022

 
2021 har ikke været et år, hvor vi kan berette om stor aktivitet.
Ikke fordi vi ikke gerne har villet, men fordi et eller andet væsen har spændt ben for os gang på gang.
Dog er det godt at se, at der stadig er folk, som lyst til at være med, når det kan lade sig gøre.
Det har også vist sig at være en rigtig god ide at tilbyde gåture også uden for vores normale sæson.
Dejligt, at Karen har taget det initiativ og holdt sammen på en trofast gruppe, som mødes hver tirsdag. En gruppe som langsomt bliver større.
En anden udendørs aktivitet, som også har kunnet holdes i gang i år, er petangue, som vi har spillet hver tirsdag formiddag, når vejret tillader det. Også her er der ved at være en større flok, så måske kan det blive nødvendigt, at dele det op i flere hold, så man ikke skal stå og vente på hinanden, der kan nemlig kun være op til 6 spilere på banen ad gangen.
Det har været lidt trist, at vi har været nødt til at droppe de mere sociale arrangementer som julefrokost og ønsket om at holde et andet socialt arrangement, men det håber vi på at kunne råde bod på i løbet af i år.
 
Det er nok den korteste beretning om et år i afdelingen, som hidtil er lavet, men den er ikke desto mindre velment.

Firehøje IF


Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten.

Telefon: 23245512
E-mail: formand.fu@firehoejeif.dk
CVR: 29403619
Log ind
Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten