Book 1:1 samtale
Se adresse

Referat

Referat fra generalforsamling i Idræt i Dagtimerne d. 22.02.2023
 

  1. valg af dirigent 
           Ikke noget valg
  1. formandens beretning 
            Et godt år er gået. Heldigvis på vej mod næsten normal tilstand.
            Beretningen taget til efterretning.
  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab
             Regnskabet taget til efterretningog godkendt
  1. Ingen indkomne forslag

      5.a. valg til bestyrelsen
            På valg var Carsten Hess Jensen, Karen Schouenborg og Karen Hansen.
            De to førstnævnte blev genvalg. Karen Hansen blev erstattet af Inge Møller.
      5.b. valg af 2 bilagskontrollanter.
            Genvalg til Gunda Pilgaard og Thomas Knudsen
      Under evt.  Intet at bemærke.
 
 
            Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig.
            Kasserer Carsten Hess Jensen
            Formand Karen Bang
            Medlemmer af bestyrelsen Karen Schouenborg, Inge Møller, Peter Bang(webansvarlig)
 

Formandens beretning i 2023

Efter flere år med nedlukninger på grund af ……

Så har vi heldigvis haft et næsten normalt år i 2022.
 
Næsten normalt betyder, at vi har kæmpet lidt med at få medlemstallet op på det niveau, som vi kendte før nedlukningerne.

MEN, det er dejligt at se, at vi kravler op ad stigen og positivt er det også, at der endda kommer nye medlemmer.

Andre har sagt, at de gerne kommer, når vi til efteråret igen begynder indendørs bl.a. fordi vi har lagt den nye aktivitet – stolegymnastik – ind i udbuddet af muligheder .

Dejligt var det også, at vi endelig kunne holde en hyggelig julefrokost sammen.

Det musikalske indslag var efter manges udtalelser rigtig godt.

Vi må se, om det bliver muligt at gennemføre noget lignende i det kommende år.

Beretningen skal ikke være lang, men til slut vil jeg gerne rette en tak til alle jer, der trofast og positivt møder op gang på gang.

Jeg håber, at der på samme måde er opbakning, når vi her i foråret slutter de indendørs aktiviteter og i stedte mødes ude i det fri til mange ture rundt i naturen.

 

Firehøje IF


Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten.

Telefon: 23245512
E-mail: formand.fu@firehoejeif.dk
CVR: 29403619
Log ind
Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten