Generalforsamling i Idræt i Dagtimerne 27/2-2019.
 
1. Valg af dirigent
Formanden  varetager hvervet som dirigent.
 
 
2. Formandens beretning
Der er ingen ændringer i forhold til tidligere.  Vi mødes fortsat hver onsdag kl. 9 – og starter med ½ times gymnastik under ledelse af Mogens Johansen.  Herefter kan man deltage i de forskellige aktiviteter. Har man lyst til bare at sidde og få en snak – så er det også en mulighed.  Vi slutter  som vi plejer – med socialt samvær, kaffe og et par sange.
 
Igen i år arrangerede Mogens Jensen en tur til Grækenland.  Samme by – Loutraki -  og samme hotel som i  maj 2015 – men denne gang rejste vi i september.
 
Vi deltog også i år i Firehøje Gymnastikafdelings forårsopvisning i hallen i Vandel.
 
Formanden takkede bestyrelse – instruktører og frivillige hjælpere, som gav en hånd med, når det var nødvendigt.
 
I sommerperioden mødes vi fortsat hver onsdag  og får en travetur.  Nogle byder ind med en tur, de har tilrettelagt – og ellers har Mogens Jensen altid et forslag.
 
Til den årlige sommerfest bidrog Idræt i Dagtimerne i forbindelse med 2 nye tiltag. Instruktion i Petanque og så bagte vi kager, som kunne sælges i teltet.
 
3. Regnskabsaflæggelse
Carsten Hess fremlagde regnskabet, som viste et overskud på kr. 2.200. I år var der en ny udgiftspost til leje af sognegården, da ryggymnastikken,  på grund af pladsmangel,  er flyttet til dertil.
 
4. Indkomne forslag
Ingen
 
5. Valg til bestyrelsen
Carsten, Søren og Kirsten på valg.  Carsten og Kirsten modtog  genvalg. Søren ønskede ikke genvalg og i stedet blev Karen Hansen valgt til bestyrelsen.
 
6. Valg af revisor
Der er ingen revisor tilknyttet afdelingen.  Det varetages af hovedafdelingens kasserer.
 
7. Eventuel
Ingen emner.


 
Referat af første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 27/2-2019.
 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende fordeling af posterne:
 
Formand:  Karen Bang
 
Kasserer: Carsten Hess
 
Menige medlemmer:
 
Peter Bang (webskribent)
 
Kirsten Skouenborg (sekretær)
 
Karen Hansen
 
Underemner

Forsiden idræt i dagtimerne
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642