SAMVÆRSPOLITIK SKAL FOREBYGGE SKABE TRYGHED

Adfærd:


Gode råd omkring samvær/optræden mellem børn og træner…..

Det er vigtigt at forebygge, og være på forkant.
Vi skal selvfølgelig beskytte børnene mod overgreb, MEN også trænerne mod rygter.

Det er vigtigt at være opmærksom på de signaler der kommer fra børnene, MEN det er lige så vigtigt, at man holder hovedet koldt, og således ikke i misforstået omsorg for barnet, gør en lille fjer til en flok høns.

Signalerne kan være:
At barnet trækker sig helt tilbage fra voksen kontakt eller bliver meget klæbende.
Det kan også være, at barnet bliver meget indesluttet eller det modsatte, i hvert fald at barnet ændrer sin tidligere adfærd (opførsel).

HUSK på, at det fortsat er et meget lille antal personer der er dømt.

De frivillige ledere bliver ofte ”ansat” på anbefaling og tillid fra andre, men der skal også være plads til nye frivillige - tilflyttere skal mødes med tillid.  

Lad derfor vær med at se spøgelser, men vær opmærksom på, at problemet findes, og hvis vi er på forkant er vi nået meget langt……..

Samværspolitik:

Vær helst to trænere om et hold, så der ikke kan opstå misforståelser: Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så lad en anden voksen være ”kontaktperson” til holdet, og sørg for at ”kontaktpersonen” jævnligt overværer træning m.m.

Gå ikke alene med et enkelt barn i omklædningsrummet.

Gå ikke alene med et enkelt barn i bad.

Vær opmærksom på, hvornår du som træner/holdleder af det modsatte køn ikke længere ”bør” komme i omklædningsrummet.

Tænk over omgangstonen mellem træner og børn – kan den have seksuelle hentydninger????

Vær opmærksom på omgangstonen blandt børnene, er det en vi vil godtage, eller kan den støde nogle ??? Hvis vi ser/eller hører noget som kan virke stødende på andre børn, bør vi sige fra og tilkendegive at det ikke accepteres i vores forening.

Ifølge de professionelle (psykologer) starter tendenserne allerede hos børn på 10-11 år.

Tænk på, at de børn der oftest bliver udsat for overgreb, er børn der mangler omsorg.

Overgreb på børn behøver ikke kun at være af fysisk karakter, men kan også være af psykisk karakter.

Løse rygter om evt. overgreb på børn kan forpeste atmosfæren i en forening.

De skal derfor ikke ignoreres men hurtigt bringes frem i lyset.
Find ud af hvor rygtet kommer fra, og tag en snak med pågældende.
Den pågældende leder/træner bør orienteres hurtigst muligt, også om hvad bestyrelsen har tænkt sig at gøre.

Vi har tidligere vedtaget at formanden kontaktes omgående hvis der opstår “situationer”.

Ovenstående gælder alle afdelinger og er besluttet i hovedbestyrelsen, FIREHØJE Idrætsforening

Firehøje Idrætsforening overholder reglerne, som kan læses her:

Det betyder at alle ledere/trænere på 15 år og derover, der har med børn under 15 år at gøre, skal der indhentes en børneattest på.

Nye trænere/ledere vil blive bedt om at underskrive en attest, der giver FIREHØJE lov til at forespørge kriminalregisteret om evt. domme for overgreb på børn.

Når attesterne kommer tilbage fra kriminalregistret slettes cpr.nummer og de gemmes herefter hos vor sekretær. 

 

Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642