Våbenmessen er en tilbagevendende begivenhed i Vandel hallen. Her har badminton påtaget sig ansvaret for parkeringsforholdene for alle de besøgende. Der bliver sat markeringsstrimmel op på plænen bag hallen for at lette forholdene.
Badmintonafdelingen skal sørge for opsætningen af markeringsstrimmelen samt sørge for at tage imod penge fra de besøgende.
Opsætning af markeringsstrimmel foregår som regel nogle timer om lørdagen og selve opkrævning af penge og forevisning af pladser foregår i tidsrummet 08.30 - 14.30 om søndagen.
En vagt om søndagen vil maksimum være 2 timer.

Kontakt Kristian Kristensen tlf.nr. 40 16 37 39 (inden han kontakter dig :-)) for mulige vagter.NÆSTE VÅBENMESSE ER I SEPTEMBER 2021. 
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642