VÆRDIER

FIREHØJE IF er en samlende faktor i lokalsamfundene for et bredt udbud af fritidsaktiviteter/idrætsaktiviteter til alle aldersgrupper.

Vi bygger på (grundlag):
• Forpligtende fællesskab blandt alle der har tilknytning til foreningen.
• Social ansvarlighed både for den enkelte og for gruppen.
• Frivilligt arbejde
• Breddeidræt
• Kvalitet i alle aktiviteter og handlinger


Vi lægger vægt på (værdier):
• Det er sjovt at være med
• Der er et godt samarbejde med interne og eksterne partnere, præget af god omgangstone, åbenhed, ærlighed, respekt og tolerance
• Samvær bygger på humor, tryghed, fællesskabsfølelse og omsorg.
• Engagerede trænere ledere/instruktører og frivillige på rette niveau (frivillige som f.eks. kioskpersonale, ungdomsudvalg, økonomiudvalg m.v.)
• Der er plads til alle uanset niveau og talenter hjælpes på vej
• Tydelighed i al kommunikation

Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642