Aktiv fritid
Badminton
Boksning
Cykelmotion
Fitness
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Idræt i dagtimerne
Indoor cycling
Klatring
Tennis

Velkommen til Firehøje IF

Familier der prøver at klatre - børn og forældre sammen - og badmintonspillere der høster medaljer på stribe. Det viser noget om spændvidden i Firehøje IF.

Foreningens lange historie - og fortællinger om de mange udviklingstiltag der er i gang.
Sådan er Firehøje IF. Solidt forankret og altid i udvikling.

Foreningen har 12 aktive afdelinger - fra håndbold og fodbold til Indoor cycling, Fitness og Idræt i dagtimerne. Vi lægger vægt på at give børn og unge et alsidigt og udviklende idrætstilbud, samt en bred vifte af tilbud om træning, motion og samvær for voksne og seniorer.

 
Firehøje Fitness med i Bevæg Dig for Livet
Se den senste gule folder her

GENERALFORSAMLINGER I FIREHØJE IDRÆTSFORENING
 

Da vi ønsker at alle bestyrelser er klar til genåbning, gør vi alt hvad der er muligt for at gennemføre flest mulige generalforsamlinger i foråret, med deltagelse af medlemmer fra 2020 og 2021.

 

Til nogle generalforsamlinger ønsker vi at man tilmelder sig, så det er let på forhånd at udsende mail med materiale og regnskab, valg og andet - samt linkt til Teams møde, hvis vi vælger at afholde generalforsamlingen virtuelt.

Hovedforeningen holder generalforsamling Torsdag den 8. april kl. 19. Man kan tilmelde sig her


 


Firehøje Idrætsforening følger myndighedernes anbefaling om at lukke for al indendørs idrætsaktivitet, motion og træning.

For nuværende betyder det, at AL TRÆNING ER STOPPET FREM TIL DEN 28. FEBRUAR 2021. 

Skulle nogle af foreningens mange afdelinger finde mulighed for udendørs eller virtuel træning, sendes beskud ud til medlemmer, på Facebook og hjemmesiden.

På vegne af Firehøje Idrætsforening vil jeg gerne takke medlemmer for trofast opbakning, alle trænere, frivillige og ikke mindst halbestyrerne for en ekstraordinær stor indsats i corona tiden, som desværre slet ikke er slut endnu.

TAK.

 

Det er også på sin plads at nævne, at Firehøje Idrætsforening har mistet et af sine æresmedlemmer, idet Mogens Jensen den 8. december "tog på sin sidste rejse" som familien udtrykker det.  

Alle der kendte Mogens ved at vi har mistet en stor personlighed, et varmt og humoristisk menneske med et smittende engagement.

Vores tanker går til familie og pårørende.

Den historisk mørke december og corona nedlukningen er trist, men hvis vi skal ære Mogens, og gøre tingene i hans ånd, skal vi se lyst ind i det nye år og tro på, at fællesskabet vender tilbage.


Hovedbestyrelsen har på sit seneste møde drøftet hvordan vi bedst forbereder os til den genåbning, som vi alle ønsker os.

Vi ved ikke hvornår det sker - men vi ser frem til at genetablere de gode fællesskaber og få gang i muligheder for træning, så snart det sker.

Lars Houbak, formand  

TO - TRE NYE AFDELINGER ER STARTET OP 

Klatreklubben bygger klatrevæg i Vandel idrætshal minihal.

Det er et kæmpe projekt. Læs mere på /Klatreklub-435033

E-sport med FIFA fodbold er startet op i regi af FB fodbold, i kælderlokalerne under Nørup sognegård.

Firehøje Boksning og Fitnessboksning er startet godt op, med hjælp fra Firehøje Fitness, med tilbud om:
  • Fitness boksning / motionsboksning for alle over 14 år
  • Rigtig boksning for boksere der vil slå på hinanden - for alle over 12 år
  • Forældre - barn boksning for jer der vil styrke jeres barns motorik og balance med boksehandsker på. For børn 6-11 år
Tilmelding sker via fitness afdelingens hjemmeside - klik her.

Følg tilblivelsen af bokseafdeling i Firehøje på Facebook

ÅRETS GENERALFORSAMLING BLEV AFHOLDT TIRSDAG DEN 18. AUGUST .

Se den nye bestyrelse og læs mere om visionerne for Boksning og Fitnessboksning her

 

VÆRDIFULD STØTTE I EN SVÆR TID

OK støtter Firehøje Idrætsforening og vi hjælper med at få flest mulige lokale til at købe deres benzin i én af de to Daglig' Brugsen butikker.

Da gymnastikopvisningen blev aflyst på grund af Corona, skete overrækkelse af den store check ved at en repræsentant for Foreningsudvalget mødte op i henholdsvis Nørup og Vandel.

Beløbet på kr. 61.106,16 stammer fra salg af OK benzin, mobil abonnementer og el til kunder fra hele Firehøje området.

I øjeblikket er salget af benzin og diesel på 40% af det normale, så forventningen er at næste års check bliver mindre.

Pengene er en værdifuld støtte i en tid hvor alle afdelinger har lukket for deres aktivitetstilbud og hallerne står tomme.

I skrivende stund er det ikke til at vide, hvornår vi igan kan samles om idræt og træning i fællesskab.
 
ÅRETS LEDERPRIS 

Årets lederpris i Firehøje IF gik til Katja Ramsing fra gymnastik - stort tillykke til Katja.

Her er indstillingen fra gymnastikafdelingen:
Katja har været med i foreningen i mange år og gøre altid en stor indsats for gymnastikafdelingen.
Katja er instruktør på flere af vores hold og udover det påtager hun sig flere opgaver i forbindelse med både vores lokaleopvisning og de mange andre opvisninger som vores hold er afsted til.
Katja møder altid velforberedt op til træning og og vellidt af både instruktørkollegaer og af gymnaster.
Katja er typen som aldrig siger nej hvis nogen rækker hånden ud og beder og hjælp eller bare et godt råd.
Det er en stor fornøjelse at have Katja i vores instruktørteam og vi håber at hun er med på holdet mange år endnu.
ÅRETS UNGDOMSLEDERPRIS

Årets ungdomslederpris gik til Ida Hansen, Marie Høstgaard Møller og Trine Guldborg - stort tillykke til de 3 piger.

Her er indstillingen fra gymnastikafdelingen:
I den netop overståede sæson havde en af vores trænere Dorthe Andersen på Voksenholdet en udfordring – hun havde nogle kongresser og interne møder hun skulle deltage i fra sit arbejde, hen over sæsonen og det var desværre på mandage hvor gymnastikken ligger. Derfor spurgte hun allerede ved sæson afslutning 2017/18, om der var nogle der ville hjælpe med at tage holdet disse 5 gange hen over sæson 2018/19.
 
Det er her de 3 unge piger på 15 år melder sig – Ida Hansen, Marie Høstgaard Møller og Trine Guldborg – det bliver aftalt at pigerne kommer med til undervisningen 1. gang og derefter tager pigerne selv undervisningen de uger hvor Dorthe ikke kunne deltage.
 
Denne ordning var til stor tilfredsstillelse for alle parter – damerne på holdet fik en dejlig oplevelse med undervisning af nogle friske, unge piger - der alle 3 er super gode gymnaster – pigerne fik en dejlig oplevelse, med at få lov til at undervise voksne/ældre damer og foreningen fik løst en udfordring på allerbedste måde.
 
Det at pigerne turde tage denne udfordring op og udføre den på allerbedste måde, vil vi som forening så gerne belønne med at indstille pigerne til ungeprisen i Firehøje.
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642