Book 1:1 samtale
Se adresse
Aktiv Fritid
Badminton
Cykelmotion
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Idræt i dagtimerne
Indoor cycling
Klatreklub
Tennis
Sommerfest

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

Foreningsudvalget inviterer til den årlige generalforsamling torsdag den 4. april kl. 19 i Vandel Idrætshal.

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning(er) og orientering om udviklingsplaner

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag. Disse skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. den 27. marts.

a. Foreningsudvalget foreslår en vedtægtsændring, så ordene "i dagspressen" fjernes fra vedtægtens §10 :
"Generalforsamlingen annonceres i dagspressen med 14 dages varsel og angivelse af dagsorden."
Begrundelse for forslaget: Da Egtved Posten er nedlagt er der ikke en relevant ugeavis, der dækker hele Firehøje IF's område, og Foreningsudvalget mener at udgiften kan spares da der er mange alternative kanaler. 

5. a. Valg af bestyrelse i henhold til § 5.

På valg er Lars Houbak (modtager genvalg) og Steen Jensen er indtrådt i Foreningsudvalget efter sidste års generalforsamling og skal således på valg.
Foreningsudvalget indstiller at begge vælges for en 2-årig periode.  

b. Valg af revisor og suppleant.
Vi benævner dem "bilagskontrollanter". Søren Lindbjerg er på valg og er villig til genvalg. Foreningsudvalget indstiller at han vælges.

6. Eventuelt

Vi håber på et godt fremmøde.

På vegne af Foreningsudvalg og Hovedbestyrelse,

Lars Houbak, formand Firehøje IF

Velkommen til Firehøje IF

 


 
Find os på Facebook

Ny hjemmeside på vej

I sidste halvdel af april 2024 blænder vi op for en ny hjemmeside i Firehøje IF.

 

Få overblik over alle træningstilbud i Firehøje IF


Den nye sæson står for døren og i dette nummer af den gule folder, har vi lavet en samlet oversigt over samtlige tilbud i Firehøje IF.
 
Oversigt over træningstilbud (18.9 Kb)
Den gule folder (0.4 Mb)

Firehøje IF

Om Firehøje

Foreningens navn er FIREHØJE IF, stiftet den 11. maj 1978.

Foreningen er en sammenslutning af Nørup Ungdoms-, Gymnastik-& Idrætsforening,
Randbøldal Skytte-, Gymnastik-& Idrætsforening og Vandel Idrætsforening.
Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.
Firehøje IF er en samlende faktor i lokalsamfundene for et bredt udbud af fritidsaktiviteter/idrætsaktiviteter til alle aldersgrupper.

Om det område foreningen virker i

De fire gravhøje der ligger ved Hærvejen en kilometer nord for Randbøl kirke, har givet navn til Firehøje IF, fordi de ligger i centrum af Randbøl og Nørup sogne.

Nørup sogn havde i 2022 1.695 borger og Randbøl sogn havde 1.463. I alt 3.158 borgere i omkring 1.500 husstande.

Nørup havde i 2022 731 borgere og er vokset med 3,5% fra 706 indbyggere i 2021. Væksten er: 6 fødsler - 2 dødsfald og 143 tilflyttere - 122 fraflyttere. I alt 25 personer.
De 143 tilflyttere udgør 19,5% borgerne.

Vandel havde i 2022 756 borgere og er vokset med 0,9% fra 749 borgere. Vækset er: 9 fødsler - 5 dødsfald og 96 tilflyttere - 93 fraflyttere. I alt 7 personer.
De 96 tilflyttere udgør 12,7% af borgerne.

Det betyder at 47% af borgerne bor i de to byer og 53% bor på landet eller i de små landsbyer Åst, Mørup, Førstballe, Rostrup, Gødding, Sødover, Engelsholm, Ravning, Store Lihme, Småkær, Lihmskove, Bindelballe, Fredrikshåb, Randbøl eller Randbøldal.

Et smukt og dejlig landdistrikt, med store naturværdier og et aktivt foreningsliv.   

 

 

Firehøje IF


Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten.

Telefon: 23245512
E-mail: formand.fu@firehoejeif.dk
CVR: 29403619
Log ind
Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten