Aktiv fritid
Badminton
Boksning
Cykelmotion
Fitness
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Idræt i dagtimerne
Indoor cycling
Klatring
Tennis

Velkommen til Firehøje IF

Familier der prøver at klatre - børn og forældre sammen - og badmintonspillere der høster medaljer på stribe. Det viser noget om spændvidden i Firehøje IF.

Foreningens lange historie - og fortællinger om de mange udviklingstiltag der er i gang.
Sådan er Firehøje IF. Solidt forankret og altid i udvikling.

Foreningen har 12 aktive afdelinger - fra håndbold og fodbold til Indoor cycling, Fitness og Idræt i dagtimerne. Vi lægger vægt på at give børn og unge et alsidigt og udviklende idrætstilbud, samt en bred vifte af tilbud om træning, motion og samvær for voksne og seniorer.

 
Firehøje Fitness med i Bevæg Dig for Livet
Se den senste gule folder her
VÆRDIFULD STØTTE I EN SVÆR TID

OK støtter Firehøje Idrætsforening og vi hjælper med at få flest mulige lokale til at købe deres benzin i én af de to Daglig' Brugsen butikker.

Ligesom sidste år skete overrækkelse af den store check ved at en repræsentant for OK og Firehøje IF's formand mødte op i henholdsvis Nørup og Vandel.

Beløbet på checken lyder på kr. 73.403,30 men skal fratrækkes moms.

Pengene stammer fra salg af OK benzin, mobil abonnementer og el til kunder fra hele Firehøje området.

Der er 756 OK kort som har tanket næsten 800.000 liter benzin eller diesel.

Der er kommet 55 nye kort til i årets løb, så det vidner om meget stor lokal opbakning - både til vores lokale Brugs-butikker og til Firehøje Idrætsforening.

El-aftaler og mobil aftaler lægger også penge oveni beløbet.

Salget af benzin og diesel faldt under første nedlukning til 40% af det normale, så forventningen til dette års check var, at den ville blive mindre end sidste år.

Men OK har på grund af Corona krisen lagt 30% oveni - og derfor modtager vi kr. 56.464,08 som skal bruges til genstart af tilbud om idræt og fællesskab i Firehøje IF

Pengene er en værdifuld støtte - tak
 

GENERALFORSAMLINGER I FIREHØJE IDRÆTSFORENING
 

Firehøje Fitness holdt generalforsamling online den 24. februar.

Her takkede Henrik Berg Jespen af som formand sammen med Henrik Hartvig.

Begge har lagt mange kræfter i Firehøje Fitness. Der er der grund til at sige stor tak for.

Den nye fitness bestyrelse konstituerer sig den 10. marts.

Den 2. marts mødte 1/3 af Firehøje Klatreklubs 37 medlemmer op på Teams til online generalforsamling.

Det lykkedes trods lidt tekniske drillerier, at gennemføre en god generalforsamling, hvor kassereren kunne fremlægge de regnskab med et overskud på kr. 3.908,-

Det er imponerende i første sæson, hvor der er finansieret en klatrevæg til en halv million kroner. Tillykke med det.

For de frivillige ildsjæle, der driver og udvikler tilbud om træning og fællesskab under svære vilkår, har det stor betydning, at der er et godt fremmøde til generalforsamlingen, også selvom det er på Teams, dvs. online.

Derfor denne opfordring til, at møde op, og bakke op om bestyrelserne i de forskellige afdelinger i Firehøje Idrætsforening:

Tirsdag den 9. marts holdt FB Fodbold generalforsamling på Teams. Her var der glæde over at E-sport er kommet i gang.

 

  • Onsdag den 17. marts - Gymnastik på Teams - er gennemført 
  • Torsdag den 18. marts - Aktiv Fritid i Vandel - udsat
  • Tirsdag den 23. marts - Håndbold på Teams - er gennemført
  • Torsdag den 8. april - Firehøje IF - Foreningsudvalget på Teams
  • NY DATO: Tirsdag den 27. april - Indoor Cycling i Vandel hvis muligt 
  • NY DATO: Onsdag den 28. april - Badminton i Vandel hvis muligt
  • Nørup cykelmotion UDSÆTTER TIL DER BLIVER ÅBNET

De afdelinger der holder deres generalforsamlinger online, orienterer via mail sine medlemmer om det praktiske med tilmelding og deltagelse.

Det er en vigtig værdi, at medlemsdemokratiet altid fungerer i Firehøje Idrætsforening.

Da vi ønsker at alle bestyrelser er klar til genåbning, gør vi alt hvad der er muligt for at gennemføre flest mulige generalforsamlinger i foråret, med deltagelse af medlemmer fra 2020 og 2021.

Vi ved ikke hvornår det sker - men vi ser frem til at genetablere de gode fællesskaber og få gang i muligheder for træning, så snart det sker.

Lars Houbak, formand  

TO NYE AFDELINGER ER STARTET OP 

Klatreklubben bygger klatrevæg i Vandel idrætshal minihal.

Det er et kæmpe projekt. Læs mere på /Klatreklub-435033

E-sport med FIFA fodbold er startet op i regi af FB fodbold, i kælderlokalerne under Nørup sognegård.
 
ÅRETS LEDERPRIS 

Årets lederpris i Firehøje IF gik til Katja Ramsing fra gymnastik - stort tillykke til Katja.

Her er indstillingen fra gymnastikafdelingen:
Katja har været med i foreningen i mange år og gøre altid en stor indsats for gymnastikafdelingen.
Katja er instruktør på flere af vores hold og udover det påtager hun sig flere opgaver i forbindelse med både vores lokaleopvisning og de mange andre opvisninger som vores hold er afsted til.
Katja møder altid velforberedt op til træning og og vellidt af både instruktørkollegaer og af gymnaster.
Katja er typen som aldrig siger nej hvis nogen rækker hånden ud og beder og hjælp eller bare et godt råd.
Det er en stor fornøjelse at have Katja i vores instruktørteam og vi håber at hun er med på holdet mange år endnu.
ÅRETS UNGDOMSLEDERPRIS

Årets ungdomslederpris gik til Ida Hansen, Marie Høstgaard Møller og Trine Guldborg - stort tillykke til de 3 piger.

Her er indstillingen fra gymnastikafdelingen:
I den netop overståede sæson havde en af vores trænere Dorthe Andersen på Voksenholdet en udfordring – hun havde nogle kongresser og interne møder hun skulle deltage i fra sit arbejde, hen over sæsonen og det var desværre på mandage hvor gymnastikken ligger. Derfor spurgte hun allerede ved sæson afslutning 2017/18, om der var nogle der ville hjælpe med at tage holdet disse 5 gange hen over sæson 2018/19.
 
Det er her de 3 unge piger på 15 år melder sig – Ida Hansen, Marie Høstgaard Møller og Trine Guldborg – det bliver aftalt at pigerne kommer med til undervisningen 1. gang og derefter tager pigerne selv undervisningen de uger hvor Dorthe ikke kunne deltage.
 
Denne ordning var til stor tilfredsstillelse for alle parter – damerne på holdet fik en dejlig oplevelse med undervisning af nogle friske, unge piger - der alle 3 er super gode gymnaster – pigerne fik en dejlig oplevelse, med at få lov til at undervise voksne/ældre damer og foreningen fik løst en udfordring på allerbedste måde.
 
Det at pigerne turde tage denne udfordring op og udføre den på allerbedste måde, vil vi som forening så gerne belønne med at indstille pigerne til ungeprisen i Firehøje.
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642