Book 1:1 samtale
Se adresse
Aktiv Fritid
Badminton
Cykelmotion
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Idræt i dagtimerne
Indoor cycling
Klatreklub
Tennis
Sommerfest

Velkommen til Firehøje IF

Få overblik over alle træningstilbud i Firehøje IF


Den nye sæson står for døren og i dette nummer af den gule folder, har vi lavet en samlet oversigt over samtlige tilbud i Firehøje IF.
 
Oversigt over træningstilbud (18.9 Kb)
Den gule folder (0.4 Mb)

Velkommen til Firehøje IF


TAK for en rigtig god Sommerfest i Firehøje IF den 23. - 27. august 2023.
Hent Sommerfestprogrammet her (1.3 Mb)

Firehøje IF's Lederpris 2023 gik til Per Tranekær


Firehøje Badminton havde indstillet Per Tranekær til årets lederpris, med flere gode begrundelser:

Per Tranekær har i mere end 20 år været kasserer for foreningen. Første gang nogle år i 1990’erne og siden fra 13. februar 2001 og indtil videre, hvilket i sig selv er en præstation og vel noget usædvanligt for frivillige i foreningsregì.

Kassererjobbet består ikke alene i, at holde styr på foreningens pengesager ved administration af bankkonti og at regnskabsføre ind- og udbetalinger.

Per har i hvert eneste år tæt kontakt med alle foreningens medlemmer gennem opkrævning af medlemskontingenter og leje af badmintonbanerne i begge Firehøjes haller på baggrund af tildeling af spilletimer for hver enkelt spiller. Det lykkes altid for ham på en god og venlig måde, at tilgodese spillernes individuelle ønsker til alles tilfredshed.

Desuden er han bindeled til myndigheder og idrætsorganisationer bl.a. med indberetninger af medlemstal m.v. til statistikker.

Per er således den bærende kraft for Firehøje IF Badmintons virke både økonomisk og organisatorisk, med omhyggelighed, ro og stabilitet som kendemærke.
Per fortjener al mulig anerkendelse med tak for sin mangeårige, uvurderlige og uegennyttige indsats som frivillig kasserer for Firehøje IF Badminton.

Hovedbestyrelsen i Firehøje IF bakkede op om indstillingen også fordi de 13 kasserere ofte udfører en "usynlig" opgave - men den er umådeligt betydningsfuld for at foreningen og afdelingerne kører godt.

 

Rasmus Andreasen fik Firehøje IF's ungdomslederpris 2023


Firehøje Håndbold havde indstillet Rasmus Andreasen til Firehøje IF's ungdomslederpris 2023, med følgende gode begrundelser:

Rasmus har taget et enormt stort ansvar i den seneste sæson.

Ud over at være en meget vigtig spiller for sit eget hold, hvor han går forrest både til træning og kampe, formår han også at være en kæmpe inspirator og rollemodel for vores børnehold, hvor han har været træner for de 9 til 13-årige spillere.

Han møder velforberedt til træning og kamp, og han har et kæmpe overskud over for de små håndboldspillere.

Han er pligtopfyldende og tager opgaven seriøst. Heldigvis fortsætter Rasmus som børnetræner i den kommende sæson.  

Hovedbestyrelsen bakkede fuldstændig op om indstillingen og glæder sig over at vi til stadighed kan motivere unge engagerede og dygtige mennesker til at tage en lederopgave på sig.

Bettina Arens og Lone Skovgaard blev anerkendt for deres arbejde i Sommerfest udvalget


Når frivillige giver udtryk for, at de gerne vil af med en opgave er det måske fordi de har brug for at prioritere familie, arbejde eller uddannelse højere.
Det respekterer vi.
 
Sådan en melding var kommet fra to af de erfarne kræfter i Sommerfest udvalget.

Bettina Arens og Lone Skovgaard ønsker at give stafetten videre. Derfor modtog de ved Sommerfestens åbning en buket og en klapsalve som tak for deres store indsats. 

Vi fejrer fællesskabet, når vi mødes til Sommerfest. Her er alle velkomne og ligesom i Firehøje idrætsforenings 11 afdelinger, er der plads til alle der vil. 

Fællesskab og frivillighed hører sammen. Det er frivillige der har gjort alt klar, så vi nu kan hygge os med idræt og leg, underholdning og sjov - god mad i boderne og måske en øl.
 
Nogle kunne måske fristes til at tro, at der er krise, når frivillige stopper. Det er der ikke. 
Det er naturligt og vi lykkes rigtig godt med at generationsskifte.
Der er kommet ny formand i gymnastik afdelingen og i Nørup Cykelmotion. 
Der er kommet tre nye medlemmer i Foreningsudvalget, bl.a. en sekretær og en kasserer. 
Der er kommet en helt ny gruppe til at styre rekruttering af de mange frivillige til Jelling Festival. 
Så vi lykkes med at få nye og yngre frivillige ind på vigtige pladser i Firehøje idrætsforening - og det er godt.
  
Hvis nogen sidder og tænker: "hvad mon man skal kunne, for at blive en del af Sommerfest udvalget?" er man meget velkommen til at kontakte Bettina Arens på 2032 3835 eller Lone Skovgaard på 2041 8566 og spørge ind til opgaven. Vi kan sige, at Bettina og Lone kan lægge en plan, og få den til at ske!
Og vi kan sige at der er andre gode folk i udvalget, som alle bidrager til planlægning og gennemførelse af Sommerfest 2024.
 

Firehøje IF

Om Firehøje

Foreningens navn er FIREHØJE IF, stiftet den 11. maj 1978.

Foreningen er en sammenslutning af Nørup Ungdoms-, Gymnastik-& Idrætsforening,
Randbøldal Skytte-, Gymnastik-& Idrætsforening og Vandel Idrætsforening.
Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.
Firehøje IF er en samlende faktor i lokalsamfundene for et bredt udbud af fritidsaktiviteter/idrætsaktiviteter til alle aldersgrupper.

Om det område foreningen virker i

De fire gravhøje der ligger ved Hærvejen en kilometer nord for Randbøl kirke, har givet navn til Firehøje IF, fordi de ligger i centrum af Randbøl og Nørup sogne.

Nørup sogn havde i 2022 1.695 borger og Randbøl sogn havde 1.463. I alt 3.158 borgere i omkring 1.500 husstande.

Nørup havde i 2022 731 borgere og er vokset med 3,5% fra 706 indbyggere i 2021. Væksten er: 6 fødsler - 2 dødsfald og 143 tilflyttere - 122 fraflyttere. I alt 25 personer.
De 143 tilflyttere udgør 19,5% borgerne.

Vandel havde i 2022 756 borgere og er vokset med 0,9% fra 749 borgere. Vækset er: 9 fødsler - 5 dødsfald og 96 tilflyttere - 93 fraflyttere. I alt 7 personer.
De 96 tilflyttere udgør 12,7% af borgerne.

Det betyder at 47% af borgerne bor i de to byer og 53% bor på landet eller i de små landsbyer Åst, Mørup, Førstballe, Rostrup, Gødding, Sødover, Engelsholm, Ravning, Store Lihme, Småkær, Lihmskove, Bindelballe, Fredrikshåb, Randbøl eller Randbøldal.

Et smukt og dejlig landdistrikt, med store naturværdier og et aktivt foreningsliv.   

 

 

Find os på Facebook

Firehøje IF


Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten.

Telefon: 23245512
E-mail: formand.fu@firehoejeif.dk
CVR: 29403619
Log ind
Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten