Regnskaber og referater

Regnskaber og referat fra generalforsamling

Referat Generalforsamling i hovedforeningen 2023

Regnskab hovedforeningen 2022

Regnskab kommentarer hovedforeningen 2022

Aktiv Fritid referat generalforsamling - årsberetning 2023 og regnskab 2022

Badminton referat generalforsamling 2023

Fitness referat generalforsamling 2023

Idræt i dagtimerne referat fra generalforsamling 2023

Idræt i dagtimerne regnskab 2022

Indoor cycling referat generalforsamling 2023