Medlemstal

Medlemstal opgøres efter årets udgang

Her ses medlemstallene for 2020, der var præget af Corona, men alligevel viser en stor loyalitet blandt foreningens medlemmer.

Medlemstal 2020