Husstandskontingent

Tennis for hele familien

Tennis husstandskontigentet koster 1200 kr.

Det dækker hele husstanden, både børn og voksne. Dette erstatter vores tidligere "Familiekontingent", som kun gjaldt for 2 voksne samt børn under 18 år.

Der er rigtig mange i Firehøje land, der har lyst til at benytte tennisanlægget i Vandel.

Men der er rigtig mange, der ikke kender tilbuddet.

Tennis husstand dækker alle aldersgrupper 😄

Tennis husstand kan samle hele familien på tværs af alle generationer til sjove oplevelser og samvær på tennisbanen.

Der er plads til alle - uanset niveau og alder.

Har familien brug for introduktion/lidt undervisning, så kontakt en fra bestyrelsen.

Vi har ketcher og bolde til rådighed, så det kræver ikke indkøb/udgifter til ketcher og bolde.

Husstandskontingentet kan kobles sammen med træning til 0 kr. både for junior og senior.

Kontakt Nikolaj for at få udleveret chip til anlægget. Banerne skal bookes via Conventus.

Hvordan fungere det?

En i husstanden tilmelder sig "Tennis Hustand 2024" til 1200 kr. 

De resterende medlemmer af husstanden tilmelder sig "Tennis medlem af husstand 2024 kr. 0" til 0 kr. 

Tilmelding