Den gode historie

En mand på egnen er ramt af den barske lungesygdom KOL, og fik for 1½ år siden målt sin lungekapacitet til kun 62% af det normale. Hans kone overtalte ham til at prøve Indoor Cycling og efter en ugentlig træning det seneste 1½ år, er hans lungekapacitet nu 80%.

En anden mand på egnen elskede at stå på ski, men slidte knæ, med kunstigt korsbånd og sammensyet menisk stoppede skiløbet. Efter et års træning i Indoor Cycling står han 8 dage i træk på alpin ski uden smerter.

Disse eksempler fortæller om nogle af de gavnlige sundhedseffekter der er af Indoor Cycling, og der er flere.

På Sundhedsstyrelses hjemmeside findes faglig dokumentation for at træning har gavnlige effekter i forhold til 32 forskellige sygdomme eller risikotilstande, blandt andet angst, astma, cancer, cystisk fibrose, demens, depression, diabetes 1 og 2, hjertesygdomme, infektioner, KOL, mavetarmsygdomme, osteporose, overvægt, Parkinson, rygsmerter, skizofreni, sklerose og stress.

Men du er også velkommen til bare at træne Indoor Cycling, fordi det er sjovt og man bliver glad i låget!