Bestyrelsen

Stine Juul Hansen Håndbold - Bestyrelsen - Formand og turneringsansvarlig
Kristian Jørgensen Håndbold - Bestyrelsen Næstformand - Træner Herresenior
Stine Nejrup Jepsen Håndbold - Bestyrelsen - Kasserer
Natasja Elstrøm Nilsson Håndbold - Bestyrelsen - Senioransvarlig - Webmaster
Bente Skovgaard Håndbold - Træner - Børneholdene - Bestyrelsen - Sekretær