Nøruphallen

Nørup Hallen

Nøruphallens åbningstider

Hoveddørene til Nøruphallen er åbne:

Mandag-torsdag: 16.00-21.00
Fredag-søndag: efter behov/aftale

Adgang til Fitness afdelingen kræver nøglebrik, som udleveres af Fitness afdelingen direkte til deres medlemmer.

Øvrige behov for nøglebrik til hallens faciliteter via henvendelse til halbestyrer Jens Skov Jørgensen på e-mail halbestyrer@noeruphallen.dk eller telefon 75883642

Udlejning og booking

Det er muligt at leje Nørup Hallen, café område, mødelokaler etc.

Kontakt Halbestyrer Jens Skov Jørgensen på telefon 75 88 36 42 eller pr. mail halbestyrer@noeruphallen.dk for yderligere oplysninger, priser og reservation.

En selvejende institution

Nøruphallen er en selvejende institution

Generalforsamling

Generalforsamling DSI Nøruphallen

Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19.30

i Caféen, Nøruphallen

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  • Evt. forskal skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj 2024
 5. Valg
  1. Valg til bestyrelsen
   Ole Villefrance og Frank Oudshoorn er på valg - begge genopstiller
  2. Valg af suppleant
  3. Valg af revisor
 6. Eventuelt

Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn på hallens kontor. Kontakt Jens Skov på 21753668

Der serveres kaffe og kage - vel mødt.

Mvh. Bestyrelsen

Nørup Hallens bestyrelse

Ole Villefrance Webmaster
Frank Oudshorn Nørup Hallens bestyrelse - Kasserer
Hanne Birch Guldborg Nørup Hallens bestyrelse - Næstformand, Sekretær
Carsten Hess Jensen Idræt i dagtimerne - Kasserer
Finn Commerou Nørup Hallens bestyrelse - Bestyrelsesmedlem
Klaus Jespersen Nørup Hallens bestyrelse - Bestyrelsesmedlem