Hvad kan vi tilbyde

Gode faciliteter

 • Lyse og moderne faciliteter
 • To store lokale haller og en minihal
 • Veludstyret redskabsrum med vogne til at køre redskaber på
 • Stortrampolin og springgrav
 • Stort udvalg af håndredskaber, og mulighed for indkøb af nye
 • Velfungerende cafeteria i forbindelse med hal

Kurser, uddannelse og støtte

 • Relevante kurser inden for fx børnegymnastik, rytme/dans eller spring
 • Sparring fra erfarne instruktører (kom-i-gang-hjælp)
 • Fast kontaktperson fra bestyrelsen, som kan hjælpe med praktiske spørgsmål
 • Bestilling af opvisningstøj
 • Omkostningsgodtgørelse ved sæsonafslutning
 • Reduceret kontingent på gymnastikhold

Socialt samvær og lokalt netværk

 • Engageret bestyrelse og instruktørstab
 • Instruktørmøder med sociale aktiviteter og spis-sammen-arrangementer
 • Mulighed for at blive del af et lokalt fællesskab og et nyt netværk

Er du nysgerrig på at høre mere eller vil du bare i gang?

Kontakt Katja Ramsing på tlf. 41964956 eller sekretaer.gymnastik@firehoejeif.dk og lad os få en snak om mulighederne for at være instruktør eller hjælper i Firehøje IF Gymnastik.

Vi glæder os til at høre fra dig!